Hausland Nieruchomości

Aktualizacje w Warunkach Zabudowy: Kluczowe Zmiany, Które Warto Znać

Aktualizacje w Wydawaniu Decyzji o Warunkach Zabudowy – Co nowego?

Z dniem 24 września 2023 r. nastąpiły istotne zmiany w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.). Określają one między innymi nowe zasady wydawania warunków zabudowy. Stanowią one podstawowe narzędzie pozwalające zapanować gminie nad inwestycjami na podległym terenie. Co to oznacza dla inwestorów i właścicieli nieruchomości?

Decyzje o Warunkach Zabudowy – Nowe Zasady

Decyzja o warunkach zabudowy, kluczowy dokument w procesie inwestycji, określa, co i jak można budować na danej działce. Decyzje te będą musiały być zgodne z planem ogólnym gminy. Nowe przepisy stanowią, że WZ (Warunki Zabudowy) mogą być wydawane jedynie dla terenów położonych na obszarze uzupełnienia zabudowy określonym w planie ogólnym.

Co Zawiera WZ?

Decyzja o warunkach zabudowy obejmuje:

 • Powierzchnię zabudowy
 • Liczbę kondygnacji
 • Wysokość budynku
 • Parametry urbanistyczne

Kto Wydaje Warunki Zabudowy?

Decyzje o Warunkach Zabudowy wydają wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wniosek może złożyć każdy, nawet jeśli nie jest właścicielem działki. Ważne jest, że uzyskanie WZ nie daje automatycznie prawa do gruntu, ale umożliwia potencjalnym nabywcom warunkowanie zakupu nieruchomości od zgodności warunków zabudowy.

Warunki Zabudowy a MPZP (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego)

Jeżeli działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP), uzyskanie WZ jest konieczne. W przypadku istnienia MPZP, plan ten będzie podstawą do wydania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy. Jeśli działka podlega MPZP, WZ nie jest wymagane.

Nowe Standardy i Zmiany Przepisów

Nowe przepisy wymagają, aby inwestycje na terenach bez MPZP były zgodne z gminnymi standardami dostępności infrastruktury społecznej. Dotyczy to zwłaszcza dostępu do szkół podstawowych i terenów zielonych. Na przykład, działki inwestycyjne muszą znajdować się w odległości nie większej niż 1500 m od szkoły w miastach, a 3000 m poza nimi.

Zmiany w Analizie Otoczenia

Obszar analizowany przy wydaniu WZ teraz określa się w odległości trzykrotnej szerokości frontu terenu, nie mniej niż 50 m i nie więcej niż 200 m. Analiza obejmuje parametry takie jak:

 • Linia zabudowy
 • Intensywność zabudowy
 • Szerokość elewacji frontowej
 • Wysokość zabudowy
 • Geometria dachu
 • Powierzchnia biologicznie czynna
 • Liczba miejsc parkingowych

Kiedy WZ Nie Jest Wymagana?

WZ nie jest wymagana dla remontów, prac montażowych nie zmieniających formy budynku, oraz jednorazowych zmian zagospodarowania terenu trwających do roku. Od wprowadzenia nowych przepisów dotyczyć to będzie również zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Przeniesienie Decyzji WZ

Decyzja WZ wydana dla zabudowy zagrodowej może zostać przeniesiona na inną osobę, pod warunkiem że zabudowa będzie częścią gospodarstwa rolnego nowego właściciela, przekraczającego średnią powierzchnię gospodarstwa w gminie.

Termin Ważności Decyzji WZ

Od 1 stycznia 2026 r. decyzje WZ będą ważne tylko przez 5 lat. Decyzje wydane przed tym terminem zachowują bezterminową ważność.

Dlaczego Warto Działać Szybko?

Gminy muszą uchwalić plany ogólne, aby wydawanie WZ było możliwe. Opóźnienia w uchwalaniu tych planów mogą utrudnić uzyskanie WZ, co podkreśla konieczność wcześniejszego działania.

Podsumowanie

Zmiany w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy mają na celu lepsze zarządzanie przestrzenią i infrastrukturą. Nowe przepisy wymagają zgodności inwestycji z planem ogólnym gminy, a także określają nowe standardy dotyczące infrastruktury społecznej i analizy otoczenia. Właściciele działek i inwestorzy powinni jak najszybciej zapoznać się z nowymi wymaganiami, aby dostosować swoje plany budowlane do obowiązujących regulacji.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy uzyskaniu Decyzji o warunkach zabudowy lub chciałbyś, abyśmy przeanalizowali Twoją nieruchomość możesz skorzystać z Naszych usług, jesteśmy tu dla Ciebie. Skontaktuj się z nami i zobacz, co jesteśmy w stanie dla Ciebie zrobić. Grunt to wiedza 🙂

Może Ci się również spodobać