Hausland Nieruchomości

1
Polityka prywatności
Dzień dobry!
Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to
rozumiem, dlatego oddaję w Twoje ręce dokument, w którym w jednym miejscu znajdziesz
zasady przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem fanpage
https://faceboook.com/HausLandRE/.
Informacja formalna na początek – administratorem fanpage jest Marcin Talerczyk,
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „HausLand Real Estate – Marcin Talerczyk”, ul. Armii Krajowej 7-8/1, 82-300 Elbląg NIP: 5783152851
Niniejsza polityka prywatności została skonstruowana w formie pytań i odpowiedzi. Wybór
takiej formy został podyktowany dbałością o przejrzystość i czytelność prezentowanych Ci
informacji. Poniżej znajdziesz spis treści niniejszej polityki odpowiadający pytaniom, na które
kolejno odpowiadam.
# 1: Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
# 2: Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?
# 3: Jakie informacje na Twój temat posiadam?
§ 4: Skąd mam Twoje dane osobowe?
# 5: Czy Twoje dane są bezpieczne?
# 6: W jakich celach przetwarzam Twoje dane osobowe?
Obsługa fanpage – szczegóły
Obsługa wiadomości – szczegóły
Marketing – szczegóły
# 7: Jak długo będę przechowywać Twoje dane osobowe?
# 8: Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?
# 9: Czy przekazuję Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?
# 10: Czy prowadzę statystyki związane z prowadzeniem fanpage?
#11: Czy korzystam z reklam w serwisie Facebook?
# 12: Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych
osobowych?
# 13: Czy korzystam z cookies?
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz
skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres odo@wojciechwawrzak.pl.
2
# 1: Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, twórca fanpage na
Facebooku jest współadministratorem danych osobowych razem z Facebookiem.
Wobec tego, współadministratorem Twoich danych osobowych jest Marcin Talerczyk,
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „HausLand Real Estate – Marcin Talerczyk”, ul. Armii Krajowej 7-8/1, Elbląg, NIP: 5783152851
Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez serwis Facebook znajdziesz
tutaj: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
# 2: Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych
osobowych?
W ramach wdrożenia ochrony danych osobowych w moje organizacji, podjąłem decyzję o
niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w mojej sytuacji
nie jest to obowiązkowe. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko
pojętą prywatnością możesz kontaktować się z którymkolwiek współadministratorem
danych osobowych. Możesz napisać do mnie na adres e-mail biuro@hausland.pl lub
kontaktować się bezpośrednio z administratorem serwisu Facebook.
# 3: Jakie informacje na Twój temat posiadam?
W zależności od celu, mogę przetwarzać następujące informacje na Twój temat:
● imię i nazwisko,
● wizerunek (zdjęcie profilowe oraz inne zdjęcia widoczne dla każdego użytkownika),
● dane przekazane w ramach formularza kontaktowego,
● dane przekazane w ramach rozmowy na Messengerze,
● wszystkie inne informacje dostępne publicznie w ramach Twojego profilu na
Facebooku.
To, do jakich informacji na Twój temat mam dostęp zależy w głównej mierze od Twojej
własnej aktywności w serwisie Facebook oraz ustawień prywatności w tymże serwisie. Będę
mógł uzyskać dostęp do tych wszystkich informacji na Twój temat, które uczyniłeś
publicznymi w swoim profilu.
§ 4: Skąd mam Twoje dane osobowe?
W większości przypadków sam mi je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:
● obserwujesz mój fanpage,
● dodajesz komentarze, wchodzisz w interakcje z moimi treściami,
● kontaktujesz się ze mną za pośrednictwem Messengera,
● rozmawiasz z botem, którego zaprogramowałem w ramach Messengera.
3
# 5: Czy Twoje dane są bezpieczne?
Kluczową rolę w kontekście zabezpieczenia danych osobowych, które pojawiają się w
serwisie Facebook, odgrywa oczywiście Facebook, ja zaś jako administrator fanpage mogę
podejmować jedynie ograniczone działania. W celu zapoznania się ze środkami
podejmowanymi przez Facebooka mającymi na celu zabezpieczenie danych osobowych,
polecam lekturę tekstu znajdującego się pod tym linkiem: https://pl-
pl.facebook.com/privacy/explanation
Jeżeli chodzi o mnie, to również podejmuję kroki mające na celu zadbanie o bezpieczeństwo
Twoich danych osobowych. Przeanalizowałem ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi
procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyłem odpowiednie środki
bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitoruję stan mojej
infrastruktury technicznej, szkolę personel, przyglądam się stosowanym procedurom,
wprowadzam konieczne usprawnienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich
danych osobowych, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem biuro@hausland.pl.
# 6: W jakich celach przetwarzam Twoje dane osobowe?
Tych celów jest więcej niż jeden. Poniżej znajduje się ich lista, a następnie bardziej
szczegółowe omówienie. Poszczególnym celom przyporządkowałem również odpowiednie
podstawy prawne przetwarzania.
● obsługa fanpage – art 6 ust. 1 lit. f RODO,
● obsługa wiadomości – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
● marketing własnych usług – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Obsługa fanpage – szczegóły
Obserwując mój fanpage na Facebooku, w sposób automatyczny znajdujesz się na liście
obserwatorów, do której mam dostęp. Dodając komentarz do moich treści lub w jakikolwiek
inny sposób wchodząc w interakcję z publikowanymi przeze mnie treściami, również
pozostawiasz w ramach profilu ślad po sobie, który zawiera Twoje dane osobowe.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
czyli mój prawnie uzasadniony interes polegający na obsłudze fanpage.
Pamiętaj, że w każdym momencie możesz edytować lub usuwać swoje komentarze oraz
reakcje, które pozostawiłeś na moim fanpage. Jeżeli tego nie zrobisz, pozostaną one
widoczne przez czas ich dostępności w serwisie Facebook. Ponadto, w każdej chwili możesz
zaprzestać obserwacji mojego profilu – w takiej sytuacji znikniesz z listy obserwatorów
fanpage.
Obsługa wiadomości – szczegóły
Kontaktując się ze mną za pośrednictwem Messengera, w sposób naturalny przekazujesz mi
swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności wizerunek oraz imię i
nazwisko.
4
Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli mój prawnie uzasadniony interes.
Wiadomości do mnie wysłane podlegają automatycznej archiwizacji za sprawą narzędzi
Facebooka i są dla mnie dostępne do momentu ich usunięcia przez Ciebie. Masz wgląd do
wszystkich wymienionych ze mną wiadomości w aplikacji Messenger.
Marketing – szczegóły
Korzystam z systemu reklam Facebook Leads Ads, który pozwala kierować reklamy do
określonych grup odbiorców. Czynność ta nie wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych
osobowych, ponieważ ustawienia reklam bazują na określaniu określonych grup odbiorców,
bez wykorzystywania danych osobowych konkretnych użytkowników. Niemniej jednak, z
ostrożności wymieniłem tutaj tę czynność przetwarzania, którą realizuję w oparciu o mój
uzasadniony interes w postaci marketingu własnych usług – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
# 7: Jak długo będę przechowywać Twoje dane osobowe?
Zasadniczo, nie mam wpływu na okres przechowywania Twoich danych osobowych. Są one
dostępne w serwisie Facebook na zasadach wynikających z regulaminu i polityki prywatności
Facebooka. Nie jestem w stanie usunąć Twoich danych z Facebooka – możesz zrobić to tylko
Ty.
# 8: Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?
Jeżeli chodzi o Twoje dane osobowe dostępne w ramach serwisu Facebook, nie udostępniam
ich jakimkolwiek podmiotom trzecim ani w żaden sposób nie przenoszę poza infrastrukturę
serwisu Facebook.
# 9: Czy przekazuję Twoje dane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych?
Osobiście nie przekazuję Twoich danych do państw trzecich ani organizacji
międzynarodowych. Nie mam wpływu na to, w jaki sposób Facebook postępuje z Twoimi
danymi osobowymi. Szukaj w tym zakresie stosowanych informacji w polityce prywatności
Facebooka.
# 10: Czy prowadzę statystyki związane z prowadzeniem fanpage?
W ramach narzędzi dostępnych dla administratora fanpage mam dostęp do informacji
statystycznych zapewnianych przez Facebooka na temat zachowania użytkowników.
Informacje te poddaję analizie w celu optymalizacji mojego fanpage pod kątem
doświadczenia użytkownika oraz skuteczności prowadzonych działań. Informacje dostępne
są zanonimizowane i przetwarzane w ten sposób nie mają charakteru danych osobowych.
5
#11: Czy korzystam z reklam w serwisie Facebook?
Korzystam z systemu reklam Facebook Ads. Dzięki temu narzędziu mogę kierować reklamy
do określonych grup docelowych. Ustawienia grup docelowych pozwalają na zaawansowane
targetowanie reklam, ale operacje w tym zakresie nie wiążą się z przetwarzaniem danych
osobowych. Informacje, jakie wykorzystuję w ramach narzędzi oferowanych przez serwis
Facebook nie pozwalają na Twoją identyfikację.
# 12: Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich
danych osobowych?
RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich
danych osobowych:
● prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
● prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
● prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abym
przetwarzał Twoje dane, możesz żądać, bym je usunął),
● prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abym ograniczył
przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania
uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mam nieprawidłowe dane lub
przetwarzam je bezpodstawnie),
● prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do
sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia
zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem; przestanę przetwarzać Twoje dane
w tych celach, chyba że wykażę, że podstawy przetwarzania danych są nadrzędne
wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są mi niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń),
● prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać ode mnie w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś mi na podstawie umowy lub Twojej
zgody; możesz mi zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
● prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką
zgodę wyraziłeś,
● prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzam
dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w
art. 16 – 21 RODO. Zachęcam do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważam
za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą
przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych
osobowych.
6
Podkreślam, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz,
że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściłem się naruszenia przepisów o
ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
RODO daje Ci możliwość realizacji swoich uprawnień względem każdego z
współadministratorów. Jak zostało wskazane w niniejszej polityce prywatności, nie
dysponuję szerokim zakresem danych osobowych oraz mam ograniczone możliwości ich
przetwarzania. Jeżeli chciałbyś zrealizować jedno ze swoich uprawnień zapewnionych przez
RODO, to zachęcam do bezpośredniego kontaktu z Facebookiem, który będzie w stanie Ci
pomóc.
Jeżeli chciałbyś skontaktować się bezpośrednio ze mną, wówczas proszę o wiadomość na
adres biuro@hausland.pl. Dołożyłem jednak wszelkich starań, by interesujące Cię
informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany
powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z
przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
# 13: Czy korzystam z cookies?
Fanpage osadzony jest w serwisie Facebook, wobec tego wszelkie wykorzystywane pliki
cookies pochodzą od niego. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami na stronie:
https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/. Podkreślamy, że nie mam jakiegokolwiek
wpływu na operacje wykonywane w oparciu o pliki cookies przez serwis Facebook.